Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 
Widzisz i wiesz
 

 

Dom Gościnny Ela

ul. Dąbrowskiego 12
35-036 Rzeszów

Recepcja - tel: 17 8624232
Pon-nd: 14.00-22.00

W innych godzinach:
GSM: 605 965 761

E-mail: recepcjadg@ipr.pl

Poleć nas:


 


REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO ELA

 1. Recepcja Domu Gościnnego Ela czynna jest w godzinach 14:00 - 22:00, poza godzinami pod numerem telefonu 605-965-760.

 2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami 17 862 42 32 lub
  605 965 760, bądź też mailowo pod adresem e-ma
  il: recepcjadg@ipr.pl

 3. Rezerwacja w formie mailowej powinna zawierać następujące elementy:
  a) dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji
  b) oznaczenie pokoju/pokoi, które mają być zarezerwowane (tj. jako jednoosobowy, dwuosobowy itd.),
  c) wskazanie liczby osób rezerwujących nocleg/noclegi,
  d) ilość rezerwowanych dób hotelowych oraz ich daty,
  e) orientacyjną godzinę przyjazdu do DG Ela,
  f) telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji.

 4. Osoba wynajmująca pokój lub miejsce hotelowe, w momencie meldowania, winna okazać ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz uiścić opłatę za nocleg.

 5. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc
  w DG Ela. Aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej DG Ela w zakładce ”CENNIK”. DG Ela zastrzega sobie prawo zmian cen na czas ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych w Rzeszowie.

 1. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Do tego czasu pokój powinien być zwolniony, a klucz zwrócony w recepcji DG Ela lub pozostawiony w pokoju. Niewymeldowanie się do godziny 12:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę.

 2. Przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 11:00. DG Ela umożliwia przedłużenie czasu pobytu tylko wówczas, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.

 3. W przypadku skrócenia pobytu w DG Ela, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

 4. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna. 

 1. W przypadku gdy pokój lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12:00,a pokój ten lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa DG Ela jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji.

 2. W pokoju, w którym wynajmowane są łóżka (miejsca), Goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami, o tym fakcie każdego Gościa informuje obsługa DG Ela w momencie rezerwacji lub meldowania Gościa. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.

 3.  Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, lub który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie DG Ela.

 4.  Hostel może odmówić zakwaterowania lub też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin DG Ela lub 

 5. w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

 6. DG Ela nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
  w pokoju.

 7. W pokojach DG Ela obowiązuje zakaz palenia.

 8. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane oraz ich goście. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu.

 9. Pokoje w DG Ela wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź podnajmowanie pokoi innym osobom.

 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych, innych urządzeń zasilanych prądem lub innym paliwem, niestanowiących wyposażenia hostelu, mogących stwarzać potencjalne zagrożenie pożarowe.

 11. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, bez uprzedniego ustalenia z obsługą hostelu.

 1. Za zgubienie kluczy lub konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych będzie pobierana opłata od 50,00 zł.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

 1. DG Ela nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od nas.

 1. Jakiekolwiek usterki w pokojach należy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

 1. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od dnia wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu DG Ela odmówi wystawienia faktury.

 2.  

   Przedmioty pozostawione w pokoju, po jego opuszczeniu, będą przechowywane w recepcji DG Ela przez 3 miesiące.

 3.  Wszystkich gości obowiązuje zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych gości na terenie obiektu. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. W szczególności prosimy o:
  - ostrożne chodzenie po schodach
  - wrzucanie butelek, puszek po alkoholu do koszy na śmieci,
  - zakręcanie wody w kabinach prysznicowych i umywalkach,
  - nie wykręcanie żarówek,
  - po każdorazowym opuszczeniu pokoju lub łazienki o wyłączenie światła oraz zamknięcie pokoju,
  - nie przestawianie łóżek,
  - nie wrzucanie podpasek, śmieci do muszli klozetowej. 

 4. Kierownictwo i personel DG Ela dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednocześnie podkreślamy, aby gości mieli na uwadze to, iż korzystają z usług DG Ela, który  z założenia odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w hotelach.

 5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 6. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje na piśmie przyjmowane są w recepcji.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?